Bina Enerji Modelləşdirməsi

Bina Enerji Modelləşdirməsi nədir?

 

Enerji modelləşdirməsi enerji sisteminin performansını və səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün istifadə olunan bir texnikadır. Bu texnika enerji sisteminin layihələndirilməsi zamanı və ya istismar zamanı həyata keçirilə bilər. Enerji modelləşdirməsi giriş və çıxış məlumatlarından istifadə edərək enerji sistemində istifadə olunan enerjinin miqdarını təxmin edir. Bu təxminlər enerji sisteminin səmərəliliyini və performansını qiymətləndirmək və optimallaşdırmaq üçün istifadə edilə bilər. Enerji modelləşdirmə bir çox müxtəlif sahələrdə istifadə edilə bilər, lakin ən çox enerji səmərəliliyi, istilik, soyutma və elektrik enerjisi istehsalı kimi enerji sistemləri üçün istifadə olunur.

 

Bina Enerjisinin Modelləşdirilməsi ProPM, layihələrinizin dizayn mərhələsində enerjiyə qənaət edən sistemləri seçmək və binanın enerji istehlakını ölçmək üçün simulyasiya əsaslı enerji modelləşdirmə xidmətləri təqdim edir.

Bina Enerji Modellemesi 1

 

 

Yaşıl Bina sertifikatlarında Enerji modelləşdirməsinin əhəmiyyəti nədir?

Yaşıl Bina sertifikatları bina və ya yaşayış yerinin enerji səmərəliliyi, suya qənaət, tullantıların azaldılması və ekoloji cəhətdən təmiz dizayn xüsusiyyətlərini qiymətləndirmək üçün istifadə edilən sistemlərdir. Bu sertifikatlar binanın və ya yaşayış yerinin ekoloji cəhətdən təmiz olub-olmadığını qiymətləndirmək üçün enerji modelləşdirməsində mühüm vasitədir.

Enerji modelləşdirməsi binanın və ya yaşayış yerinin enerjiyə qənaət potensialını proqnozlaşdırmaq üçün istifadə edilə bilər. Bu təxminlər binanın və ya yaşayış yerinin enerjiyə qənaət etmə yollarını müəyyən etmək üçün istifadə edilə bilər. Məsələn, binanın və ya yaşayış yerinin enerjiyə qənaət edə biləcəyi üsullara istilik, soyutma, işıqlandırma və elektrik kimi sistemlərin optimallaşdırılması daxildir. Enerji modelləşdirməsi binanın və ya yaşayış yerinin enerjiyə qənaət potensialını qiymətləndirmək üçün istifadə edilən bir üsuldur və Yaşıl Bina sertifikatlarında mühüm vasitədir.

Enerji modelləşdirməsi Yaşıl Bina sertifikatlarında bina və ya yaşayış yerinin səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün istifadə edilə bilər. Bu səmərəliliyin qiymətləndirilməsi binanın və ya yaşayış yerinin enerji səmərəliliyi ilə bağlı aparılır. Məsələn, bir binanın və ya yaşayış yerinin enerji səmərəliliyi istilik, soyutma və işıqlandırma kimi sistemlərin səmərəliliyi ilə bağlı qiymətləndirilə bilər. Enerji modelləşdirməsi Yaşıl Bina sertifikatlarında binanın və ya yaşayış yerinin enerji səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün istifadə edilə bilər və bu qiymətləndirmə binanın və ya yaşayış məntəqəsinin Yaşıl Bina sertifikatına nail olub-olmadığını müəyyən edə bilər.

Bizimlə əlaqə saxlayın