Tikinti Həyat Dövrü

LCA- Binanın həyat dövrü nədir?

Binanın həyat dövrü bina layihəsindən onun son istifadəsinə qədər olan dövrdür. Bu dövrə bina layihəsinin planlaşdırma, tikinti, istifadə və təmir mərhələlərini əhatə edir. Son istifadə mərhələsi binanın idarə edilməsi, təmir və ya yenidən qiymətləndirmə kimi istifadə edilə bilər. Bu dövrə enerji və material səmərəliliyi, ətraf mühitə təsirlər və əməliyyat xərcləri kimi amilləri nəzərə almaq üçün bina dizaynını tələb edir.

LCA Bina Yaşam Döngüsü 1

Tikinti Həyat Dövrü prosesi necə işləyir?

ISO 14040 standartlarına uyğun olaraq yaradılan binanın həyat dövrü prosesi ümumiyyətlə aşağıdakı mərhələləri əhatə edir:

Planlaşdırma mərhələsi: Bu mərhələ tikinti layihəsinin məqsədini, məqsədlərini, dəyərini, vaxt cədvəlini və digər amilləri müəyyən etməklə başlayır.

Dizayn mərhələsi: Bu mərhələdə bina layihəsi dizayn edilir və miqyaslı təsvirlər, material seçimi, enerji və ətraf mühitə təsirlər kimi amillər nəzərə alınır.

Tikinti mərhələsi: Bu mərhələyə bina layihəsinin tikintisi daxildir. Tikinti zamanı material və əmək xərcləri, vaxt qrafiki və digər amillərə nəzarət edilir.

İstifadə mərhələsi: Bu mərhələ tikinti layihəsinin istifadəsini əhatə edir. Bu mərhələdə binanın istismarı, təmiri və digər istismar xərcləri nəzərə alınır.

Son istifadə mərhələsi: Bu mərhələ bina layihəsinin son istifadəsini əhatə edir. Bu mərhələdə binanın istismarı, təmiri və ya yenidən qiymətləndirilməsi aparılır.

Söküntü: Bu mərhələ Tikinti Layihəsinin son istifadə mərhələsinin sonunda həyata keçirilir. Bu mərhələdə bina sökülür və ya yenidən qiymətləndirilir.

Bu proses hər bir mərhələ üçün xüsusi xərc, vaxt və digər amillər nəzərə alınmaqla tikinti layihəsinin bütün həyat dövrü ərzində həyata keçirilir.

 

Yaşıl Binalarda Həyat Dövrü təhlilinin əhəmiyyəti nədir?

Binanın həyat dövrünün təhlili yaşıl binalar üçün vacibdir, çünki yaşıl binalara enerji səmərəliliyi, ətraf mühitə təsirlər və əməliyyat xərcləri kimi amilləri nəzərə almağa imkan verir. Yaşıl binalar daha az enerji, su və materiallardan istifadə etməklə ətraf mühitə daha az təsir göstərmək üçün nəzərdə tutulub. Bundan əlavə, yaşıl binalar əməliyyat xərclərini azaltmaq və daxili mühitin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Binanın həyat dövrünün təhlili yaşıl binalar üçün istifadə edilə bilən xərcləri, ətraf mühitə təsirləri və istismar xərclərini müəyyən etməyə imkan verir. Bu təhlil bina layihəsinin bütün həyat dövrü ərzində xərclərin, ətraf mühitə təsirlərin və əməliyyat xərclərinin qiymətləndirilməsinə imkan verir. Bu, bina sahibləri və investorlar üçün vacib məlumat verir, çünki o, bina layihəsinin xərclərinin və ətraf mühitə təsirlərinin proqnozlaşdırılan nəticələrinin nə olacağını göstərir.

Nəticədə, Binanın Həyat Dövrünün təhlili yaşıl binalar üçün vacibdir, çünki o, bina layihəsinə enerji səmərəliliyi, ətraf mühitə təsirlər və əməliyyat xərcləri kimi amilləri nəzərə almağa imkan verir və bina sahibləri və investorlar üçün vacib məlumat verir. Bu təhlil sayəsində yaşıl binalar daha az xərclə, ətraf mühitə daha az təsir və daha yaxşı istismarla idarə oluna bilər.

Bizimlə əlaqə saxlayın