ESG Davamlılıq Hesabatı Konsultasiya Xidməti

ESG Hesabat Layihəsi Addımları hansılardır?

 ESG layihəsi adətən aşağıdakı addımlardan ibarətdir:

 1. ESG hədəflərinin müəyyən edilməsi: Prioritet hədəflər şirkətin ESG performansını yaxşılaşdırmaq üçün müəyyən edilir. Bu məqsədlər şirkətin əməliyyatları ilə əlaqəli ola biləcək ekoloji, sosial və idarəetmə risklərinə əsaslana bilər.
 2. ESG performansının ölçülməsi: Şirkətin ESG performansını ölçmək üçün qiymətləndirmə prosesi aparılır. Bu proses müxtəlif məlumatlardan ibarət ESG hesabatının hazırlanmasını tələb edir. Bu hesabat şirkətin ESG performansını ölçmək üçün xüsusi göstəricilərə əsaslanır.
 3. ESG performansının təhlili: Şirkətin ESG performansı təhlil edilir və şirkətin nə qədər yaxşı və ya pis performans göstərdiyi müəyyən edilir. Bu təhlil ESG performansını yaxşılaşdırmaq üçün hansı tədbirlərin görülməli olduğunu müəyyən etməyə kömək edir.
 4. ESG performansını yaxşılaşdırın: Şirkətin ESG performansını yaxşılaşdırmaq üçün fəaliyyət planı yaradılır. Bu plan konkret ESG məqsədlərinə nail olmaq üçün hansı tədbirlərin görülməli olduğunu müəyyən edir.
 5. ESG performansının monitorinqi: Şirkətin ESG performansı müntəzəm olaraq izlənilir və hesabat verilir. Bu proses şirkətə ESG performansını daim təkmilləşdirməyə kömək edir.

ESG Sürdürülebilirlik Raporu Danışmanlığı 1

ESG Nədir?

ESG "ekoloji, sosial və idarəetmə" üçün qısaldılmışdır. Şirkətlərin davamlılığı və sosial təsiri haqqında məlumat verməyi hədəfləyən bir yanaşma olaraq ortaya çıxdı.

 • Ekoloji: Bu, şirkətlərin təbii ehtiyatlara və ətraf mühitə necə təsir etməsi ilə bağlı amilləri əhatə edir. Bunlara istixana qazları emissiyaları, enerji səmərəliliyi, sudan istifadə, tullantıların idarə edilməsi və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə kimi məsələlər daxildir.
 • Sosial: Şirkətlər işçilərinə, müştərilərinə, cəmiyyətə və təchizat zəncirinə daxil olmaqla ümumilikdə cəmiyyətə necə təsir edir. Bunlara işçilərin hüquqları, insan hüquqları, iş yerlərində müxtəliflik, cəmiyyətə geri qaytarma və sosial məsuliyyət kimi məsələlər daxildir.
 • İdarəetmə: İdarəetmə strukturları, şəffaflıq, etik standartlar, şirkətlərin müstəqilliyi və hesabatlılığı kimi mövzuları əhatə edir.

ESG Meyarları Hansılardır?

ESG meyarları "ekoloji, sosial və idarəetmə" üçün qısaldılmışdır. Bu meyarlar şirkətlərin davamlılığı və sosial təsiri haqqında məlumat verməyi hədəfləyən bir yanaşmadır. ESG meyarlarına aşağıdakılar daxil ola bilər:

Ətraf mühit meyarları:

 • İqlim dəyişikliyi ilə mübarizə: Buraya şirkətin istixana qazları emissiyalarının azaldılması, enerji səmərəliliyi, bərpa olunan enerjidən istifadə və onun karbon izini idarə etmək kimi amillər daxildir.
 • Təbii ehtiyatların idarə edilməsi: Buraya şirkətin sudan istifadəsi, tullantıların idarə edilməsi, biomüxtəlifliyin qorunması kimi amillər daxildir.
 • Ətraf mühitin çirklənməsi: Bu, şirkətin ətraf mühitə zərər vurma potensialını azaltmaq üçün görülən tədbirləri əhatə edir.

Sosial meyarlar:

 • İnsan hüquqları: Buraya şirkət işçilərində, tədarük zəncirində və cəmiyyətdə insan hüquqlarına hörmət edilməsi, məşğulluq hüquqlarına uyğun davranılması kimi amillər daxildir.
 • Sosial təsirlər: Şirkətin cəmiyyətə təsirini müsbət şəkildə artıran amilləri ehtiva edir.
 • İşçi hüquqları: Buraya şirkətin işçilərinə bərabər münasibəti, təhlükəsiz iş şəraitinin təmin edilməsi, işə qəbul və yüksəliş proseslərində ədalətlilik kimi amillər daxildir.

İdarəetmə meyarları:

 • Şirkətin idarə edilməsi: Buraya şirkətin idarəetmə və idarəetmə strukturları ilə bağlı amillər daxildir.
 • Hesabatlılıq: Buraya şirkətin maliyyə hesabatları, risklərin idarə edilməsi, audit və daxili nəzarət sistemləri kimi amillər daxildir.
 • Etik standartlar: Buraya şirkətin etik dəyərləri və etik standartlara uyğunluq kimi amillər daxildir.

Bu ESG meyarları investorları, müştəriləri və cəmiyyəti şirkətlərin davamlılığı və sosial təsiri haqqında məlumatlandırmaq üçün istifadə olunur. ESG meyarlarının düzgün idarə olunması həmçinin şirkətlərin gələcək fəaliyyətinə təsir edən riskləri və imkanları müəyyən edə bilər.

ESG Performans Hesabatı və Yaşıl Bina İstifadəsi arasında əlaqə

ESG performans hesabatları şirkətlərin ətraf mühitlə bağlı fəaliyyətlərini bildirmə ehtiyacını artırdı. Yaşıl binadan istifadə ətraf mühitin performansına müsbət təsir edən amildir və buna görə də ESG hesabatı üçün mühüm məsələdir.

Yaşıl binalar dizayn və tikinti zamanı ekoloji davamlılıq amillərini nəzərə alır. Yaşıl binaların tikintisində istifadə olunan materialların təkrar istifadəyə yararlılığı, enerji səmərəliliyi və suya qənaət kimi amillər onların ekoloji cəhətdən təmiz bir quruluşa sahib olmasını təmin edir. Yaşıl binalar həm də işçilər üçün daha sağlam iş mühiti təmin edir və beləliklə, sosial və idarəetmə amillərinə müsbət töhfə verir.

Beləliklə, şirkətlər yaşıl bina istifadəsini ESG hesabat prosesinə daxil edə bilərlər. Yaşıl binadan istifadə ətraf mühit, sosial və idarəetmə performansını yaxşılaşdırdığı üçün ESG hesabatı üçün mühüm məsələdir. Yaşıl binalardan istifadə ilə bağlı məlumat ESG hesabatlarında maraqlı tərəflərlə paylaşıla bilər ki, bu da şirkətlərə davamlılıq göstəricilərini yaxşılaşdırmağa kömək edə bilər.

ESG investorlara təkcə maliyyə fəaliyyətini deyil, həm də şirkətin ətraf mühitə və sosial təsirini qiymətləndirməyə imkan verir. ESG amilləri həmçinin şirkətlərin gələcək fəaliyyətinə təsir edə biləcək riskləri və imkanları müəyyən edə bilər. ESG amillərinin yaxşı idarə edilməsi şirkətlərin davamlılığına və gəlirliliyinə kömək edə bilər.

Nəticədə, ESG amilləri yalnız şirkətlərin maliyyə fəaliyyətini deyil, həm də onların sosial və ətraf mühitə təsirlərini qiymətləndirən bir yanaşma kimi investorlar, müştərilər və cəmiyyət üçün əhəmiyyətli dəyər təmin edə bilər.

Nəticə olaraq, ESG performans hesabatları ilə yaşıl bina istifadəsi arasında güclü əlaqə var. Yaşıl binadan istifadə şirkətlərə ekoloji, sosial və idarəetmə performansını yaxşılaşdırmağa kömək edir və buna görə də ESG hesabatı üçün mühüm mövzudur. ESG hesabatlarında yaşıl binadan istifadə ilə bağlı məlumatların paylaşılması şirkətlərə davamlılıq göstəricilərini yaxşılaşdırmağa kömək edə bilər.

ESG layihəsi şirkətin ESG performansını ölçmək, təhlil etmək və təkmilləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuş bir prosesdir. Bu proses şirkətin davamlılığını artırmaq, riskləri azaltmaq və fəaliyyətini artırmaq üçün vacibdir.

Bizimlə əlaqə saxlayın