Davamlı Bina & Qəsəbə Layihəsi

Davamlı Bina & Memarlıq Dizaynı nədir?

Davamlı bina və memarlıq dizaynı ekoloji cəhətdən təmiz və davamlılıq prinsiplərinə uyğun dizayn edilmiş bina və tikililərin dizaynıdır. Bu dizayn yanaşması ekoloji cəhətdən təmiz materiallardan istifadə etməklə binaların enerji səmərəliliyini artırmaq, resurs istehlakını azaltmaq və təbii ehtiyatları qorumaq üçün tətbiq edilir. Bundan əlavə, davamlı bina dizaynı daxili məkanların rahat və sağlam olmasını təmin etmək üçün də vacibdir.

Davamlı bina dizaynının əsas prinsiplərinə enerji səmərəliliyi, suya qənaət, tullantıların idarə edilməsi, material seçimi, ekoloji cəhətdən təmiz istilik və soyutma sistemləri, təbii işıqlandırma və ventilyasiya daxildir. Bu prinsiplər binaların ömrü boyu dayanıqlı olmasını və onların ətraf mühitə təsirini minimuma endirməsini təmin edir.

 

Sürdürülebilir Bina & Yerleşme Tasarımı 1

Davamlı bina dizaynı həm də yaşıl bina adlanır və bir çox üstünlüklərə malikdir. Bu üstünlüklərə enerji xərclərinə qənaət, sağlam interyerlər, uzun ömürlü strukturlar, artan daşınmaz əmlak dəyəri və ekoloji cəhətdən təmiz imic daxildir.

Davamlı bina dizaynı üçün memarlar, mühəndislər və digər dizaynerlər davamlılıq prinsiplərini başa düşməli və tətbiq etməlidirlər. Buna görə də, davamlı bina dizaynı gələcək tikinti layihələrinin vacib hissəsi olacaqdır.

Davamlı bina və memarlıq dizaynında nəzərə alınmalı elementlər sadalanır:

 1. Enerji səmərəliliyi
 2. Suya qənaət
 3. Tullantıların idarə olunması
 4. Material seçimi
 5. Təbii işıqlandırma və havalandırma
 6. Ekoloji cəhətdən təmiz istilik və soyutma sistemləri
 7. Sağlam interyerlər
 8. İnsan və təbiət harmonik dizayn
 9. Yaşıl sahələrin qorunması və artırılması
 10. Regional iqlim şəraitinə uyğun dizayn
 11. Bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə
 12. Sosial və iqtisadi davamlılıq nəzərə alınmalıdır.

 

Davamlı Tikinti Məsləhətçiliyi çərçivəsində nə edirik?

Davamlı Bina Dizaynı: Binaların enerji səmərəliliyinin artırılması, suya qənaət və material seçimində ətraf mühitə təsirin azaldılması kimi davamlı dizayn prinsiplərinə uyğun layihələrin layihələndirilməsi,
Dayanıqlı Bina Məsləhətçiliyi: Mövcud binaların təmiri, ətraf mühitə təsirin təhlili, yaşıl binaların sertifikatlaşdırılması, enerji səmərəliliyinin artırılması kimi məsələlər üzrə məsləhət xidmətləri,
Yaşıl Bina Sertifikatlaşdırması: LEED, BREEAM, YeS-TR kimi sertifikatlaşdırma proqramlarına uyğun olaraq layihələrinizin sertifikatlaşdırma prosesinin idarə edilməsi
Enerji Effektivliyi Təhlili: Binaların enerji səmərəliliyinin təhlili və enerjiyə qənaət etmək üçün təkmilləşdirmə məsləhətləri.

Bizimlə əlaqə saxlayın