ISO 53001 Davamlı İnkişaf Məqsədlərinin İdarəetmə Sistemi

Davamlı İnkişaf Məqsədləri və Bizneslər
Bu gün iş dünyası yalnız maliyyə uğuruna diqqət yetirən yanaşmadan daha çox davamlılıq prinsiplərinə diqqət yetirməyə başlayıb. Müəssisələr ekoloji, sosial və iqtisadi təsirlərini nəzərə alaraq daha davamlı gələcəyə can atırlar. Bu kontekstdə, ISO 53001 Davamlı İnkişaf Məqsədlərinin İdarəetmə Sistemi bu məqsədlərə çatmaq üçün müəssisələrin səylərini təşkil etmək və təkmilləşdirmək üçün hazırlanmış bir standartdır.

ISO 53001 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Yönetim Sistemi 1

ISO 53001 nədir?
ISO 53001 dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün müəssisələrə öz idarəetmə sistemlərini inkişaf etdirməyə istiqamət verən standartdır. Bu standart bizneslərə müxtəlif maraqlı tərəflərlə qarşılıqlı əlaqədə olmaq, davamlılıqla bağlı strateji qərarlar qəbul etmək və bu qərarları həyata keçirmək imkanı verməklə qlobal məqsədlərə töhfə vermək məqsədi daşıyır.

ISO 53001 Davamlı İnkişaf Məqsədlərinin İdarəetmə Sistemi
Davamlı İnkişaf Məqsədləri və Bizneslər
Bu gün iş dünyası yalnız maliyyə uğuruna diqqət yetirən yanaşmadan daha çox davamlılıq prinsiplərinə diqqət yetirməyə başlayıb. Müəssisələr ekoloji, sosial və iqtisadi təsirlərini nəzərə alaraq daha davamlı gələcəyə can atırlar. Bu kontekstdə, ISO 53001 Davamlı İnkişaf Məqsədlərinin İdarəetmə Sistemi bu məqsədlərə çatmaq üçün müəssisələrin səylərini təşkil etmək və təkmilləşdirmək üçün hazırlanmış bir standartdır.

ISO 53001-in üstünlükləri
1. Davamlılıqda Liderlik
ISO 53001 müəssisələrə davamlılıq üzrə liderlik etmək imkanı vermək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu, bizneslərə öz sənayelərinə rəhbərlik etməyə və davamlılığı inkişaf etdirməyə imkan verir.

2. Strateji Qərarların Qəbul edilməsi
Standart bizneslərin davamlılıqla bağlı strateji qərarlar qəbul etmələrini asanlaşdırır. Bu, bizneslərə ətraf mühit və sosial təsirləri daha yaxşı anlamağa və idarə etməyə kömək edir.

3. Maraqlı Tərəflərin İştirakı və Ünsiyyəti
ISO 53001 bizneslərə müxtəlif maraqlı tərəflərlə daha effektiv ünsiyyət qurmağa və onların gözləntilərini başa düşməyə imkan verir. Bu, şirkətlərin daha şəffaf və etibarlı olmasına kömək edir.

 

Bizimlə əlaqə saxlayın