ISO 37101 İcmalarda Davamlı İnkişaf İdarəetmə Sistemi

İcmalarda ISO 37101 Davamlı İnkişaf İdarəetmə Sistemini kim tətbiq edir?

ISO 37101 İcma Davamlı İnkişaf İdarəetmə Sistemi ümumilikdə icmalarda davamlı inkişaf məqsədlərinin müəyyən edilməsi, planlaşdırılması, həyata keçirilməsi, monitorinqi və idarə edilməsi üçün çərçivə təmin edir.

Bu standartın tətbiqi icmaların davamlı inkişaf məqsədlərini müəyyən etmək və onlara nail olmaq üçün birlikdə çalışan bütün maraqlı tərəfləri əhatə edir. Bu maraqlı tərəflərə yerli hökumətlər, qeyri-hökumət təşkilatları, bizneslər, akademik qurumlar və icma üzvləri daxil ola bilər.

ISO 37101 ağıllı şəhərlər və davamlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün xüsusilə yerli hökumətlərin istifadə edə biləcəyi bir vasitədir. Bununla belə, bu standartın tətbiqi icmalarda bütün digər maraqlı tərəflərin iştirakını tələb edir.

ISO 37101 Topluluklarda Sürdürülebilir Kalkınma Yönetim Sistemi 1

İcmalarda ISO 37101 Davamlı İnkişaf İdarəetmə Sistemi nədir?

Bu standartın məqsədi icmalarda davamlı inkişafı dəstəkləmək üçün idarəetmə sistemi çərçivəsini təmin etməkdir. ISO 37101 icmalara davamlı inkişaf məqsədləri təyin etmək, onların həyata keçirilməsinə nəzarət etmək və onları daim təkmilləşdirməkdə kömək etmək üçün bir sıra tələbləri müəyyən edir.

İcmalarda ISO 37101 Davamlı İnkişaf İdarəetmə Sistemi icmalara təbii ehtiyatların idarə edilməsi, enerji səmərəliliyinin təmin edilməsi, ətraf mühitə təsirin azaldılması və sosial və iqtisadi inkişaf üçün imkanların yaradılması baxımından öz prioritetlərini müəyyən etməyə kömək edir. Standartın tələbləri icmalara davamlı inkişaf məqsədləri təyin etmək, onların həyata keçirilməsinə nəzarət etmək və onları daim təkmilləşdirməkdə kömək etmək üçün çərçivə təmin edir.

ISO 37101 İcmalarda Davamlı İnkişaf İdarəetmə Sistemi bələdiyyələr, yerli hökumətlər, qeyri-hökumət təşkilatları və digər icmalar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu standartın tətbiqi icmalara davamlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaqda kömək edə bilər və icmaların ekoloji, sosial və iqtisadi idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsinə töhfə verə bilər.

 

ISO 37101 Məsləhətçilik Prosesi Necə İşləyir?


ISO 37101 davamlılıq idarəetmə sistemləri üçün beynəlxalq standartdır. Məsləhətləşmə prosesinə təşkilata bu standarta uyğun olaraq davamlılığın idarəetmə sistemini inkişaf etdirməyə və tətbiq etməyə kömək etmək üçün ekspert tərəfindən göstərilən xidmətlər daxildir. ISO 37101 konsaltinq prosesi aşağıdakı addımları əhatə edir:

1-İlkin Qiymətləndirmə: Məsləhətçi təşkilatın cari vəziyyətini və onun davamlılığın idarə edilməsi sisteminə ehtiyaclarını qiymətləndirir. Bu, təşkilatın ISO 37101 standartına uyğunluğunu müəyyən etmək və lazımi təkmilləşdirmələri müəyyən etmək üçün edilir.

2-Planlaşdırma: Məsləhətçi ISO 37101 standartlarına uyğun dayanıqlılıq idarəetmə sistemini inkişaf etdirmək üçün plan hazırlayır. Bu plan təşkilatın mövcud vəziyyəti, məqsədləri və resursları nəzərə alınmaqla hazırlanır.

3-İcra: Məsləhətçi ISO 37101 standartlarına uyğun olaraq davamlılığın idarə edilməsi sisteminin tətbiqinə kömək edir. Bu mərhələ davamlılığın idarə edilməsi sistemini təşkil edən siyasətlərin, prosedurların və resursların işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi prosesini əhatə edir.

4-Daxili Audit: Məsləhətçi ISO 37101 standartlarına uyğunluğu yoxlamaq üçün təşkilatın daxili audit prosesini dəstəkləyir. Bu mərhələyə davamlılığın idarə edilməsi sisteminin tətbiqinin effektivliyini qiymətləndirmək üçün dövri auditlər daxildir.

5-İdarəetmə İcmalı: Məsləhətçi davamlılığın idarə edilməsi sisteminin davamlı təkmilləşdirilməsi üçün təşkilatın rəhbərliyinin nəzərdən keçirilməsi prosesini dəstəkləyir. Bu mərhələ davamlılığın idarə edilməsi sisteminin tətbiqi ilə bağlı nailiyyətlər və problemlər haqqında rəy təqdim edir və lazımi düzəldici tədbirlərin müəyyən edilməsinə kömək edir.

ISO 37101 konsaltinq prosesi təşkilatın davamlılıq idarəetmə sisteminin tətbiqində davamlı təkmilləşdirməni təmin etmək məqsədi daşıyır. Məsləhətləşmə prosesi təşkilatın ISO 37101 standartına uyğunluğunu yoxlamaq, davamlılığı artırmaq və maliyyə, sosial və ekoloji fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün faydalı vasitədir.

 

 

Bizimlə əlaqə saxlayın