Dizayn İdarəetmə

Tikinti layihələri dizayn mərhələsindən başlayaraq tikinti prosesinin hər bir mərhələsində mühüm rol oynayır. Tikinti layihələrinin uğurla başa çatdırılması üçün layihənin idarə edilməsi çox vacibdir.

Layihənin idarə edilməsi tikinti layihəsinin dizayn mərhələsinin idarə edilməsi deməkdir. Dizayn menecmenti dizaynın layihənin məqsəd və tələblərinə uyğunluğunu və uyğunluğunu təmin etmək üçün planlaşdırma, əlaqələndirmə və nəzarət prosesidir.

Dizayn idarəetmə prosesi müxtəlif fənlər arasında dizaynın koordinasiyasını və nəzarətini əhatə edir. Memarlar, mühəndislər və digər dizayn mütəxəssisləri layihənin məqsədinə uyğun dizayn yaratmaq üçün tikinti layihələrinin dizayn mərhələsində birlikdə işləyirlər.

Tasarım Yönetimi 1

Dizayn idarəçiliyinin əhəmiyyəti nədir?

Dizayn menecmenti tikinti layihələrində mühüm rol oynayır. Dizayn menecmenti layihənin məqsəd və tələblərinə uyğun dizaynın yaradılmasını təmin edərək, layihənin büdcəsi, vaxt qrafiki və keyfiyyəti kimi kritik amillərə təsir edir.

Dizayn menecmenti dizayn mərhələsində layihə meneceri və tikinti idarəetmə komandasının qərarlarını dəstəkləyir. Bu prosesdə müxtəlif fənlər üzrə dizaynın düzgün əlaqələndirilməsi və nəzarəti tikinti layihəsinin uğurla başa çatmasını təmin edir.

 

Dizayn idarəetmə prosesi necə həyata keçirilir?

Tikinti Layihə İdarəetməsində Dizayn idarəetmə prosesi aşağıdakı addımlardan ibarətdir:

1- Layihənin məqsədlərinin müəyyən edilməsi: Tikinti layihəsinin məqsədi və tələbləri müəyyən edilir. Bu mərhələdə layihə sahibi və ya müştəri ilə müzakirələr aparılır və layihənin məqsədləri, ehtiyacları, büdcəsi, müddətləri və digər mühüm amillər müəyyən edilir.

2- Dizayn qruplarının yaradılması: Dizayn mərhələsində memarlar, mühəndislər və digər dizayn mütəxəssisləri qrupu formalaşır. Bu komanda layihənin məqsəd və tələblərinə uyğun olaraq müvafiq dizayn həlləri hazırlamaq üçün birlikdə işləyir.

3- Dizayn mərhələsinin planlaşdırılması: Dizayn mərhələsinin başlanğıcı, sonu və digər mühüm mərhələləri müəyyən edilir. Planlaşdırma mərhələsində dizayn qrupu layihənin məqsədlərini, vaxt qrafikini, büdcəni və digər amilləri nəzərə alaraq dizayn mərhələsini planlaşdırır.

4- Dizaynın koordinasiyası: Müxtəlif fənlər üzrə dizaynın düzgün əlaqələndirilməsi və idarə edilməsi dizayn mərhələsinin uğurla başa çatması üçün çox vacibdir. Bu prosesdə dizayn qrupu memarlıq dizaynı, struktur dizaynı, mexaniki dizayn və elektrik dizaynı kimi müxtəlif fənlər arasında uyğun şəkildə əlaqələndirir.

5- Dizaynın yoxlanılması: Dizayn mərhələsində dizayn qrupu tərəfindən hazırlanmış dizaynlar layihənin məqsəd və tələblərinə uyğun olaraq yoxlanılır və qiymətləndirilir. Bu mərhələdə dizaynın uyğunluğu və layihənin məqsədlərinə uyğun olub-olmaması qiymətləndirilir.

6- Dizaynın təsdiqi: Dizayn mərhələsi başa çatdıqdan sonra layihə layihə rəhbəri və ya layihə sahibi tərəfindən təsdiqlənir. Təsdiq edilmiş layihə tikinti mərhələsinə keçməzdən əvvəl bütün fənlər üzrə yenidən yoxlanılır və qiymətləndirilir.

Dizayn idarəetmə prosesi tikinti layihələrinin uğurla başa çatması üçün çox vacibdir. Bu prosesdə dizayn komandası bütün fənlər üzrə düzgün əlaqələndirilir və idarə olunur.

Bizimlə əlaqə saxlayın