Konsepsiya, Planlaşdırma və Fizibilite

Layihənin konsepsiya mərhələsi layihə ideyasının formalaşdığı mərhələdir. Bu mərhələdə layihə sahibi layihənin məqsədləri, büdcəsi, vaxtı və resursları haqqında təsəvvür əldə edir. Layihə sahibi layihənin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir və konsepsiya mərhələsində layihə məqsədlərinə nail olmaq üçün zəruri olan vacib qərarlar qəbul edir.

Bu mərhələdə layihə sahibi layihənin əhatə dairəsini, görüləcək işləri və layihənin xüsusiyyətlərini də müəyyən edir. Layihə meneceri, layihə sahibi ilə əməkdaşlıq edərək, layihə məqsədlərinə nail olmaq üçün layihənin konsepsiya mərhələsini tərtib edir və idarə edir.

Konsept, Planlama ve Fizibilite 1

Planlaşdırma

Layihənin planlaşdırma mərhələsi layihə sahibi tərəfindən qoyulan layihə məqsədlərinə nail olmaq üçün zəruri olan bütün fəaliyyətlərin planlaşdırılmasıdır. Bu mərhələdə layihə meneceri layihə üçün layihənin idarə edilməsi planını hazırlayır. Bu plan layihənin məqsədlərini, büdcəsini, vaxt qrafikini və resursları müəyyən edir.

Layihə meneceri həmçinin layihənin əhatə dairəsini, riskləri, maraqlı tərəfləri və ünsiyyət planını müəyyən edərək layihənin uğurla başa çatması üçün lazım olan bütün elementləri planlaşdırır. Planlaşdırma mərhələsində layihə meneceri layihə komandasının işini idarə edir və layihə sahibi ilə müntəzəm əlaqə saxlayır.

Fizibilite

Layihənin texniki-iqtisadi əsaslandırma mərhələsi layihə məqsədlərinə nail olmaq üçün lazım olan bütün resursların mövcud olub-olmamasının və layihə məqsədlərinə çatmaq üçün zəruri olan fəaliyyətlərin həyata keçirilməsinin mümkünlüyünün müəyyən edildiyi mərhələdir. Bu mərhələdə layihə meneceri layihə məqsədlərinə çatmaq üçün lazım olan resursları müəyyən edir.

Bizimlə əlaqə saxlayın