Tender və Satınalmaların İdarə Edilməsi

Tender və Satınalma İdarəetməsi tikinti sənayesində mühüm rol oynayır. Bu proses layihənin uğuru üçün vacibdir və yaxşı idarə olunmasa, layihənin xərclərinə, qrafikinə və keyfiyyətinə mənfi təsir göstərə bilər.

Tender və Satınalma İdarəetməsi tikinti layihələrində bir sıra mühüm tədbirləri əhatə edir. Bunlara planlaşdırma, tender prosesinin keçirilməsi, təkliflərin qiymətləndirilməsi və müqavilələrin imzalanması daxildir. Buraya həm də material, avadanlıq və işçi qüvvəsi kimi resursların alınması daxildir.

 

İhale ve Satınalma Yönetimi 1

Tender və Satınalma İdarəetmə prosesində tikinti layihəsinin uğuru üçün vacib olan bir çox amillər var. Onların arasında:

Kifayət qədər vaxt ayırın: Tender və Satınalma İdarəetmə prosesi çox vaxt aparır və bu prosesdə kifayət qədər vaxt ayrılmadıqda prosesin uğuru risk altındadır. Buna görə də, tender və satınalma fəaliyyətləri üçün kifayət qədər vaxtın ayrılması vacibdir.

Yaxşı satınalma planının hazırlanması: Tender və Satınalmaların İdarə Edilməsi prosesi üçün yaxşı planın yaradılması prosesi daha yaxşı idarə etməyə kömək edir. Bu plana prosesin mərhələləri, tarixləri və məsuliyyətləri daxil edilməlidir.

Tender və satınalmaların ədalətli keçirilməsi: Tender və satınalma bütün tərəflər üçün ədalətli aparılmalıdır. Bu o deməkdir ki, tender spesifikasiyası aydın, qısa və başa düşüləndir, təkliflər obyektiv qiymətləndirilir və hər bir addım qeyd olunur.

Keyfiyyətli materialların və xidmətlərin satın alınması: Tender və Satınalma İdarəetmə prosesi layihə üçün keyfiyyətli materialların və xidmətlərin alınmasını təmin edir. Bu, layihə xərclərini nəzarət altında saxlamağa və layihənin keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa kömək edir.

Əməkdaşlıq: Tender və Satınalmaların İdarə Edilməsi prosesi tikinti layihələrində bir çox şəxslər və təşkilatlar arasında əməkdaşlıq tələb edir. Əməkdaşlıq prosesi daha yaxşı idarə etməyə və layihənin uğurunu artırmağa kömək edir.

 

Tender və Satınalma Prosesi Addımları;

Tikinti layihələri üçün tender və satınalma prosesi çox vacibdir. Bu prosesdə düzgün qərarların verilməsi büdcə və vaxtın idarə edilməsi baxımından həyati əhəmiyyət kəsb edir. Tender və satınalma prosesinin mərhələləri:

Tenderin hazırlanması: İlk növbədə tender prosesi üçün tender sənədləri hazırlanır. Bu faylda tenderin predmeti, tender şərtləri, müqavilə şərtləri və digər təfərrüatlar var. Bundan əlavə, tenderdə iştirak edən şirkətlərdən müəyyən şərtlərin yerinə yetirilməsi tələb oluna bilər. Tender sənədlərinin hazırlanması zamanı tenderin predmeti ilə bağlı ətraflı araşdırmaların aparılması, tender şərtlərinin aydın və dəqiq müəyyən edilməsi vacibdir.

Tender Elanı: Tender sənədləri hazırlandıqdan sonra tender elanı verilir. Tender elanında tenderin mövzusu, tender şərtləri və tender tarixləri kimi məlumatlar var. Tender elanı rəsmi qəzetdə dərc oluna və ya müvafiq internet saytlarında elan oluna bilər.

Təkliflərin qəbulu: Tender elanından sonra şirkətlər öz təkliflərini təqdim edirlər. Təkliflər müəyyən bir tarixə qədər toplanır. Təkliflərin düzgün və tam qiymətləndirilməsi üçün təkliflərin qəbulu mərhələsində müəyyən meyar müəyyən edilir və müvafiq olaraq tender təklifləri yoxlanılır.

Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsi: Təkliflərin qiymətləndirilməsi zamanı təkliflərin uyğunluğu yoxlanılır. Təkliflər tender şərtlərinə uyğunluq, qiymət, keyfiyyət və çatdırılma müddəti kimi amillərə görə qiymətləndirilir.

Müqavilənin imzalanması: Təkliflərin qiymətləndirilməsindən sonra qalib firma müəyyən edilir və müqavilə hazırlanır. Müqavilə tender şərtlərinə uyğun tərtib edilməlidir. Müqavilə imzalandıqdan sonra işə başlamaq olar.

Satınalma Prosesi: Tender prosesində zəruri materialların alınması da vacibdir. Satınalma prosesində materialların keyfiyyəti, onların qiyməti və çatdırılma müddəti kimi amillərə diqqət yetirilir. Satınalma prosesində düzgün və etibarlı təchizatçılarla işləmək vacibdir.

Bizimlə əlaqə saxlayın