ProPM

ProPM

17 illik təcrübəsi ilə ProPM tikinti, dizayn və enerji sektorlarında hərtərəfli layihələrin idarə edilməsi, məsləhət xidmətləri və enerji məsləhətləri təklif edir. O, heyətində olan mühəndislər, aparıcı auditorlar, Yaşıl Sertifikat Mütəxəssisləri (YESU) və texniki ekspertləri ilə Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya, Maldiv adaları, Kipr və Tacikistanda bir çox milli və beynəlxalq layihələrdə məsləhət, tikinti idarəçiliyi və məsləhət xidmətləri göstərmişdir. ProPM, texniki-iqtisadi əsaslandırma mərhələsindən bir layihənin açar təslim mərhələsinə qədər bütün proseslərdə bütün ehtiyaclarınızı qarşılamaq üçün texnoloji, davamlı və innovativ yanaşmalarla həllər təqdim etməyi hədəfləyir.

Tikinti Layihə İdarəetmə

Tikinti Layihə İdarəetmə

Konsepsiya, Planlaşdırma və Fizibilite

Layihənin konsepsiya mərhələsi layihə ideyasının formalaşdığı mərhələdir. Bu mərhələdə layihə sahibi layihənin məqsədləri, büdcəsi, vaxtı və resursları haqqında təsəvvür əldə edir.

Dizayn İdarəetmə

Tikinti layihələri dizayn mərhələsindən başlayaraq tikinti prosesinin hər bir mərhələsində mühüm rol oynayır. Tikinti layihələrinin uğurla başa çatdırılması üçün layihənin idarə edilməsi çox vacibdir.

Tender və Satınalmaların İdarə Edilməsi

Tender və Satınalma İdarəetməsi tikinti sənayesində mühüm rol oynayır. Bu proses layihənin uğuru üçün vacibdir və yaxşı idarə olunmasa, layihənin xərclərinə, qrafikinə və keyfiyyətinə mənfi təsir göstərə bilər.

Tikinti Sahəsinin Quraşdırılması

Tikinti Sahəsinin Quraşdırılması idarə edilməsi tikinti sahəsinin qurulması üçün tələb olunan avadanlıqların, işçilərin və materialların idarə edilməsini əhatə edir. Bu tikinti sahəsinin planlaşdırılması, hazırlanması və qurulması üçün vacib bir prosesdir.

Sahəyə Nəzarət İdarəetmə

Tikinti layihəsinin idarə edilməsi sahəyə nəzarətin idarə edilməsi baxımından çox vacibdir. Buraya sahədə layihənin uğurla başa çatdırılmasını təmin etmək üçün sahədə aparılan işlərin təqibi və idarə edilməsi daxildir.

Ödənişin İdarə Edilməsi

Tərəqqi menecmenti tikinti layihəsi üçün ödəniş prosesini idarə edir. Bu prosesə podratçıya ödənişin hesablanması və təsdiqlənməsi, müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməsini yoxlamaq və ödəniş prosesinə nəzarət daxildir.

Çatdırılma Fazasının İdarə Edilməsi

Tikinti layihələri bir çox maraqlı tərəflərin ümumi məqsədə nail olmaq üçün birlikdə işlədiyi mürəkkəb layihələrdir. Bu layihələrin idarə edilməsi mərhələsi layihənin uğuru üçün çox vacibdir.

Yaşıl Bina / Qəsəbə

Yaşıl Bina / Qəsəbə

Breeam Yaşıl Bina Sertifikat Konsultasiya Xidməti

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) Böyük Britaniyada əsaslanan davamlılığın qiymətləndirilməsi sistemidir və binaların ətraf mühitə təsirini qiymətləndirmək üçün istifadə olunur.

Yaşıl Bina Sertifikat Konsultasiya Xidməti

Milli səviyyədə hazırlanmış YeS-TR sistemi beynəlxalq səviyyədə tanınan LEED (ABŞ), BREEAM (İngiltərə), DGNB (Almaniya), CASBEE (Yaponiya) və GREENSTAR (Avstraliya) Yaşıl Sertifikat Sistemlərinə bənzəyir.

LEED Yaşıl Bina Sertifikat Konsultasiya Xidməti

Leed Certificate, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikatı bina və ya yaşayış məntəqəsinin enerji və ətraf mühitə uyğunluğunu təsdiq edən sertifikatdır.

Yaşıl Qəsəbə Sertifikat Konsultasiya Xidməti

Milli səviyyədə hazırlanmış YeS-TR sistemi beynəlxalq səviyyədə tanınan LEED (ABŞ), BREEAM (İngiltərə), DGNB (Almaniya), CASBEE (Yaponiya) və GREENSTAR (Avstraliya) Yaşıl Bina Sertifikat Sistemlərinə bənzəyir.

Yaşıl Tikinti Layihə İdarəetmə

Yaşıl tikinti layihəsinin idarə edilməsi tikinti layihəsi zamanı yaşıl və ətraf mühitə uyğun təcrübələrin həyata keçirilməsini hədəfləyən idarəetmə yanaşmasıdır.

Mövcud Binalar üçün Yaşıl Tikinti Uyğunluğuna Baxış

Mövcud binaların yaşıl tikinti standartlarına uyğunlaşdırılması ekoloji cəhətdən təmiz təcrübələrin və enerji səmərəliliyinin qəbulunda mühüm addımdır.

Dizayn

Dizayn

Mexanik Quraşdırma Layihəsi

Mexanik quraşdırmanın layihələndirilməsi bina və ya strukturun mexaniki sistemlərinin dizaynını, planlaşdırılmasını və təsvirlərini ehtiva edən bir prosesdir.

Elektrik Quraşdırma Layihəsi

Elektrik quraşdırma layihəsi binanın və ya quruluşun elektrik ehtiyaclarını ödəmək üçün tələb olunan elektrik qurğusunun dizaynını ehtiva edən bir sənəddir.

Bina Enerji Modelləşdirməsi

Enerji modelləşdirməsi enerji sisteminin performansını və səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün istifadə olunan bir texnikadır.

Gün İşığının Təhlili və Modelləşdirilməsi

Gün işığı dizaynı təbii gün işığının daxili məkanlara necə təsir edəcəyi və memarlıq dizayn prosesi zamanı bu effektlərin necə optimallaşdırıla biləcəyi ilə əlaqədardır.

Davamlılıq Xidmətləri

Davamlılıq Xidmətləri

Tikinti Həyat Dövrü

Binanın həyat dövrü bina layihəsindən onun son istifadəsinə qədər olan dövrdür. Bu dövrə bina layihəsinin planlaşdırma, tikinti, istifadə və təmir mərhələlərini əhatə edir.

ISO 37101 İcmalarda Davamlı İnkişaf İdarəetmə Sistemi

İcmalarda ISO 37101 Davamlı İnkişaf İdarəetmə Sistemi icmalara təbii ehtiyatların idarə edilməsi, enerji səmərəliliyinin təmin edilməsi, ətraf mühitə təsirin azaldılması və sosial və iqtisadi inkişaf üçün imkanların yaradılması baxımından öz prioritetlərini müəyyən etməyə kömək edir.

VCS- Yoxlanmış Karbon Konsultasiya Xidməti

VCS, "Verified Carbon Standard" kimi də tanınan karbon kredit standartıdır. VCS-Yoxlanmış Karbon layihələrə karbon izlərini azaltmaq və ya əvəzləmək üçün karbon kreditləri yaratmağa və satmağa imkan verir.

Ağıllı Şəhərlər Konsultasiya Hixməti

Ağıllı şəhərlər texnoloji infrastruktur, kommunikasiya və məlumat idarəetmə sistemlərindən istifadə edərək şəhər ərazilərində davamlılıq, səmərəlilik, təhlükəsizlik, rahatlıq və həyat keyfiyyəti kimi amilləri artırmağı hədəfləyən şəhərlərdir.

ESG Davamlılıq Hesabatı Konsultasiya Xidməti

ESG investorlara təkcə maliyyə fəaliyyətini deyil, həm də şirkətin ətraf mühitə və sosial təsirini qiymətləndirməyə imkan verir. ESG amilləri həmçinin şirkətlərin gələcək fəaliyyətinə təsir edə biləcək riskləri və imkanları müəyyən edə bilər.

PAS 2060 Karbon Neytrallığı Konsultasiya Xidməti

PAS 2060, həmçinin "İstixana qazı emissiyaları üçün Şərtlər - Məhsul və Xidmətlərin Karbon Neytral kimi Təyinatı" kimi tanınan bir karbon neytrallığı sertifikatlaşdırma standartıdır.

ISO 46001 Su Səmərəliliyi İdarəetmə Sistemi Konsultasiya Xidməti

ISO 46001 Su Səmərəliliyinin İdarəetmə Sistemi (WEMS) təşkilatlara su səmərəliliyini yaxşılaşdırmaq və saxlamaq üçün çərçivə təmin edən beynəlxalq standartdır. Standart təşkilatlara su ehtiyatlarını idarə etmək, su istehlakını azaltmaq və suyun çirklənməsinin qarşısını almaq üçün sistem yaratmağa kömək edir.

ISO 41001 Daşınmaz Əmlakların İdarəetmə Sistemi Konsultasiya Xidməti

Daşınmaz Əmlakların səmərəli idarə edilməsi bizneslərin müasir dünyada rəqabət üstünlüyünü qoruyub saxlaması üçün mühüm amildir. Bu nöqtədə ISO 41001 Daşınmaz Əmlaklarınİdarəetmə Sistemi müəssisələrə obyektlərin idarə edilməsi proseslərini standartlaşdırmaqla səmərəliliyi artırmağa və davamlı performansa nail olmağa kömək edir.

Blog

Blog

2024-cü ildə artan turbulentlik hallarının iqlim dəyişikliyi ilə əlaqəsi

İqlim dəyişikliyi bütün dünyada müxtəlif hava hadisələrinin tezliyini və şiddətini artırır ki, bu da hava nəqliyyatı üçün əhəmiyyətli təhlükə yaradır. 2024-cü il turbulentlik hallarının artmasının bu...
2024-05-31 21:39:46

Dənizdə dekarbonlaşma nədir? Onun Azərbaycan üçün əhəmiyyəti nədir? Azərbaycanda COP29-dan necə faydalanmaq olar?

Gəmiçilikdə karbonsizləşdirmə gəmiçilikdə karbon emissiyalarını azaltmaq və daha dayanıqlı dəniz sektoru yaratmaq üçün görülən tədbirlərə və həyata keçirilən strategiyalara aiddir. Qlobal ticarətin tə...
2024-05-28 09:34:29

Azərbaycanın İqlim Dəyişikliyi ilə Mübarizə Siyasəti və Strategiyaları: Milli və Beynəlxalq Perspektivlər

Azərbaycan iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə üçün müxtəlif siyasət və strategiyalar işləyib hazırlayıb. İqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə Azərbaycanın həyata keçirdiyi siyasət tədbirləri, milli strategiya...
2024-05-26 21:36:49

CDP Karbon Açıqlama Layihəsi nədir və onun prosesləri hansılardır?

CDP və ya Karbon Açıqlama Layihəsi qlobal iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə şəffaflığı və hesabatlılığı artırmağı hədəfləyən bir təşkilatdır. CDP şirkətlərə ətraf mühitə təsirlərini ölçmək, idarə etmək...
2024-05-21 09:51:21

Qanunvericilik

Qanunvericilik
Bizimlə əlaqə saxlayın